feedback
评价本网页


需要帮助?单片微波集成电路(MMIC)

单片微波集成电路(MMIC)

安森美半导体提供宽带放大器、低噪声放大器及混频器单片微波集成电路(MMIC),用于宽广范围的高频应用。

7 显示的产品(0 筛选出的产品)   7 Orderable Parts  
Compliance  
ICC Min (mA)  
ICC Max (mA)  
Power Gain Min (dB)  
Power Gain Max (dB)  
Isolation Max (dB)  
Input Return Loss Min (dB)  
Output Return Loss Min (dB)  
Noise Figure Max (dB)  
PO(1 dB Compression) Min (dBm)  
Upper Freq (3 dB) (GHz)  
VCC Min (V)  
VCC Max (V)  
Package Type  
隐藏这些参数
增加/移除
参数
显示这些参数
栏顺序
  
  
  
方便打印的版本
PDF 格式
Excel格式
CSV制式
全部重设
清除筛选
快速筛选
定制表格
表格变换
输出
参数筛选视频教程
页面尺寸: 
1 - 7 of 7    [  1 ]  
Select Product Data Sheet Compliance Status Description ICC Min (mA) ICC Max (mA) Power Gain Min (dB) Power Gain Max (dB) Isolation Max (dB) Input Return Loss Min (dB) Output Return Loss Min (dB) Noise Figure Max (dB) PO(1 dB Compression) Min (dBm) Upper Freq (3 dB) (GHz) VCC Min (V) VCC Max (V) Package Type
  
 
 
 
 
                               
Select Product Data Sheet Compliance Status Description ICC Min (mA) ICC Max (mA) Power Gain Min (dB) Power Gain Max (dB) Isolation Max (dB) Input Return Loss Min (dB) Output Return Loss Min (dB) Noise Figure Max (dB) PO(1 dB Compression) Min (dBm) Upper Freq (3 dB) (GHz) VCC Min (V) VCC Max (V) Package Type
  
 
 
 
 
                               
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 5 V, 10 mA, 0.1 to 3 GHz 
7.1
12.6
21.5
28.5
31
33
11
12
8
10
5.3
-7
-5
3
4.5
5.5
SC-88FL / MCPH-6
  SMA3101-TL-E  
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 5 V, 10 mA, 0.1 to 3 GHz 
7.1
12.6
21.5
28.5
31
33
12
11
8
10
5.3
-7
-5
3
4.5
5.5
SC-88FL / MCPH-6
 
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 5 V, 19 mA, 0.1 to 3.3 GHz 
14
25
24
29
30
31
10
12
10
12
5.3
4
6
3.3
4.5
5.5
SC-88FL / MCPH-6
  SMA3103-TL-E  
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 5 V, 19 mA, 0.1 to 3.3 GHz 
14
25
24
29
30
31
10
12
12
10
5.3
4
6
3.3
4.5
5.5
SC-88FL / MCPH-6
 
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 3 V, 6 mA, 0.1 to 2.8 GHz 
4.3
7.7
21
22
26
27
33
40
10
18
10
27
4.3
-11.5
-8.5
2.8
2.7
3.3
SC-88FL / MCPH-6
  SMA3107-TL-E  
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 3 V, 6 mA, 0.1 to 2.8 GHz 
4.3
7.7
22
21
26
27
33
40
18
10
10
27
4.3
-11.5
-8.5
2.8
2.7
3.3
SC-88FL / MCPH-6
 
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 3V, 16mA, 0.1 to 3.6GHz, MCPH6 
11.5
20.5
21
22
26
27
27
10
16
10
15
5
2
4
3.6
2.7
3.3
SC-88FL / MCPH-6
  SMA3109-TL-E  
Pb-free
 Active     MMIC, Amplifier, 3V, 16mA, 0.1 to 3.6GHz, MCPH6 
11.5
20.5
21
22
26
27
27
10
16
15
10
5
4
2
3.6
2.7
3.3
SC-88FL / MCPH-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     MMIC, Amplifiler, 5V, 22.7mA, 0.1 to 3GHz, MCPH6 
18.5
28
29.5
32.5
35
9
11
5
7.5
3
4.5
5.5
SC-88FL / MCPH-6
  SMA3117-TL-H  
Pb-free
Halide free
 Active     MMIC, Amplifiler, 5V, 22.7mA, 0.1 to 3GHz, MCPH6 
18.5
28
29.5
32.5
35
9
11
5
7.5
3
4.5
5.5
SC-88FL / MCPH-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     MMIC, Oscillator, 5V, 6.4dBm@400MHz, SCH6 
29
39
4.5
8.5
       
4.5
 
3
5.5
SOT-563 / SCH-6
  SMA4306-TL-H  
Pb-free
Halide free
 Active     MMIC, Oscillator, 5V, 6.4dBm@400MHz, SCH6 
29
39
4.5
8.5
       
4.5
 
3
5.5
SOT-563 / SCH-6
 
Pb-free
Halide free
 Active     MMIC, Mixer, IIP3=15dBm, Gc=-0.5dB@450MHz, MCPH6   
50
               
1.2
6
SC-88FL / MCPH-6
  SMA5101-TL-H  
Pb-free
Halide free
 Active     MMIC, Mixer, IIP3=15dBm, Gc=-0.5dB@450MHz, MCPH6   
50
               
1.2
6
SC-88FL / MCPH-6
 
页面尺寸: 
1 - 7 of 7    [  1 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/